ენერგოეფექტურობა

ჩვენი პარტნიორია Turboden,  იტალიური კომპანია, რომელიც შედის  Mitsubishi Heavy Industries  ჯგუფში და არის  გლობალური ლიდერი ორგანული რანკინის ციკლის (ORC) სისტემების დიზაინში, წარმოებაში და მომსახურებაში.  ORC სისტემები ფართოდ გამოიყენება გავრცელებულ თაობაში. ORC სისტემებს შეუძლიათ გამოიმუშაონ  ელექტრული და სითბური ენერგია მრავალი წყაროდან. მაგალითად, განახლებული ენერგეტიკის წყაროებიდან (ბიომასა, გეოთერმული ენერგია, მზის ენერგია), ტრადიციული საწვავიდან და ინდუსტრიული პროცესების ნარჩენი სითბოდან, ნაგვის გადამუშავებისას, ძრავებიდან და გაზის ტურბინებიდან.