შპს ინოვაციური ენერგეტიკა

საქმიანობის მიმართულება


პროექტის განვითარება


ჩვენ ვთავაზობთ მომსახურებას „სრული მშენებლობა„ ინვესტორისთვის და შემკვეთებისთვის, მათ შორის ნაკვეთის, დაფინანსების, მშენებლობისა და კავშირის ჩათვლით.


სადგურისსრული მშენებლობა


ჩვენ ვთავაზობთ მომსახურების სრულ სპექტრს, კომპონენტების მიწოდებიდან, მზის ელექტროსადგურების დიზაინსა და მშენებლობას.


ობიექტის გამოკვლევა, ენერგოაუდიტი, კონსულტაცია


ობიექტის წინასწარი ენერგოაუდიტი, ფინანსური კონსულტაცია (მწვანე დაფინანსება)


მომსახურება და ექსპლუატაცია


მზის ელექტროსადგურების აღჭურვილობის საგარანტიო და გარანტიის შემდგომი მოვლისა და ექსპლუატაციის სერვისები.


პროექტების გეოგრაფია


Inn energy მუშაობს შემდეგ რეგიონულ პარტნიორებთან:

•        EUROSOLAR საქართველო IITECH;

•        EUROSOLAR უზბეკეთი;

•        EUROSOLAR SWISS შვეიცარია.


პარტნიორები


ბანკები:


   ProCredit Bank;


   TBC;


   Bank of Georgia.


მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერი ინსტიტუტები:


   EU4Biz;


   კლიმატის დაცვისა და ნახშირბადის კომპენსაციის ფონდი KliK.


აღჭურვილობის მწარმოებლები:


   DAS Solar


   Hopewind

 

პორტფოლიო


მზის ელექტროსადგურების მშენებლობა გერმანიაში, შვეიცარიაში, კვიპროსსა და რუსეთში (100 მგვტ-ზე მეტი)


საქართველოში განხორციელების პროცესში მყოფი პროექტები:


  • ქსელური სადგურები კომერციულ ობიექტებზე 100 კვტ-დან ;

  • ჰიბრიდული სისტემები შორეული ტერიტორიებისთვის;

  • ავტონომიური სარწყავი სისტემები;

  • საგანმანათლებლო და სოციალური პროექტები.